Çocuk Karakter Gelişiminde Anne-Baba Önemi

Çocuk Karakter Gelişiminde Anne – Babanın Önemi

Çocuğun karakterini belirleyen en önemli noktalardan biri anne ve babanın sergilediği tutumdur. Ebeveynler çocuklarına aşırı sevgi ve aşırı disiplini aynı anda verdiklerinde çocuğun güvensiz ve kaygılı, yetersiz sevgi ve aşırı disiplin aynı anda verdiklerinde çocuğun anti sosyal ve saldırgan, disiplinsiz bir eğitim ve aşırı sevgi verdiklerinde çocuğun sorumsuz, yetersiz sevgi ve disiplinsiz bir eğitim verdiklerinde çocuğun içe dönük bir karaktere sahip olacağı yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur.

Anne ve baba tutumları

Anne ve babalar çocuklarına yedi farklı tipte yaklaşmaktadır. Bu tutumlar; Baskıcı ve otoriter, kararsız ve dengesiz, aşırı hoşgörülü, kayıtsız ve ilgisiz, müdahaleci ve aşırı koruyucu, demokratik ve mükemmeliyetçi olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun karakterinin olumsuz yönde seyir etmemesi adına anne baba tutumu oldukça önemlidir. Bu süreçte yaşanan sorunlar genel olarak güzel dille anlatılarak çözümlenmeye çalışılmalıdır. Aksi halde çocuğun  psikolojisinde ağır hasarlar kalabilmektedir.

Doğru Davranış Şekli Nedir?

Ebeveynlerin uygulamaları gereken en doğru yaklaşım şekli demokratik tutumdur. Demokratik tutum ile anne babalar çocuklarına yaşlarına uygun sorumluluklar belirlemeli, çocuklarını takdir etmeli, başka çocuklar ile kıyaslamamaya dikkat etmeli, başka kişilerin yanında onu küçük düşürmemeli, ihtiyaç ve eksiklerine karşı duyarlı olmalı, daha iyisini yapabilmesi için cesaretlendirmeli, fikir ve inançlarına saygı göstermelidir. Yapılan araştırmalar bu hususlara dikkat eden ailelerde yetişen çocukların daha verimli bir hayat sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir.

Yanlış yapılan davranışlarda çocuğa ceza yerine davranışın doğrusu anlatılmalı, çocuk davranışından ötürü bireysel cezaya zorlanmamalıdır. Ceza alan çocukların akranlarına göre daha çekingen ve içe dönük oldukları unutulmamalıdır. Eğitim verilirken çocuklar sürekli olarak desteklenmeli girişimcilik duyguları çocukluk döneminden itibaren geliştirilmelidir.

Çocuklara Ceza Nasıl Verilmelidir ?

Temelde 2 tür ceza vardır. 1. Tür cezada çocuğun istemediği bir koşulu bulunduğu ortama sokarak davranışının yanlış olduğunu gösterebiliriz. 2. Tür cezada ise çocuğun istediği bir davranışı çocuğun bulunduğu ortama sokarak yine davranışının yanlış olduğunu gösterebilmekteyiz. Bunlara örnek verecek olursak çocuk onunla ilgilenilmemesinden hoşlanmıyorsa hatasını anlayana kadar onunla ilgilenmemek 1. Tür cezaya örnektir. 2. Tür cezaya örnek verecek olursak çocuğun sevdiği bir şeyi ona vermezsek yine zamanla yanlış davranışından vazgeçecektir.

Dayak, hakaret, aşağılama birer 1. Tip ceza değildir. Bunlar tamamen insanlık dışı hareketlerdir. Dayak, hakaret ve türevleri çocuğun gelişimine olumsuz yönde katkı sağlamaktadır. Bu tip uygulamalar çocuğun hayatında çok farklı karakteristik özelliklere sebep olabilmektedir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir